Friday, March 16, 2007

കണ്മഷി

ഫെബ്രുവരി...20

ഇത്രയ്ക്കു നീണ്ട മിഴികളിലെഴുതുവാ-
നെത്രയ്കു കണ്മഷി വേണ്ടി വന്നൂ?
സാഗര നീലിമയോലുന്ന കണ്‍കളില്‍
മേഘവര്‍ണം ചേര്‍ന്നലിഞ്ഞ പോലെ
കണ്മഷിയെഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ
കണ്ണുകള്‍ എത്ര മനോഹരങ്ങള്‍
കൊള്ളുന്നവ, മുള്‍മുനപോല്‍ മനസ്സിന്റെ-
യുള്ളില്‍, മൃദുവായി നോവിക്കുന്നൂഅന്നുതന്നെ.
ചുമ്മാതിരിയ്ക്കുന്ന നേരമെന്‍ ചിന്തയില്‍
ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല; നിന്റെയോമല്‍
ചഞ്ചലമാം രണ്ടു നേത്രങ്ങളും; കിളി-
ക്കൊഞ്ചലുതിര്‍ക്കും ചൊടിയും മാത്രം

No comments:

Post a Comment