Friday, March 16, 2007

കാക്കപ്പൂവ്‌

ഫെബ്രുവരി..22

കണ്ടൊരു വാക്കുരിയാടാന്‍, പുണരുവാന്‍
ചുണ്ടുകളാലെന്നില്‍ അഗ്നിയുണര്‍ത്തുവാന്‍
കണ്ടാല്‍ കൊതിതോന്നും സുന്ദരിക്കുട്ടികള്‍
രണ്ടോ, മൂന്നോ എന്റെ സ്വന്തമുണ്ടെങ്കിലും
വണ്ടുപോല്‍ ഞാനീ 'കാക്കപ്പൂ'വിന്റെ ചുറ്റിലും
മണ്ടിപ്പറക്കുന്നതെന്തെന്നറിവീല
എന്തു പേര്‍ ചൊല്ലുമീ ദു:സ്വഭാവത്തെ ഞാ-
നെന്തസംബന്ധം പ്രണയമോ, ശാപമോ

No comments:

Post a Comment